‘Scrooge McDuck’
© Walt Disney Productions

Elke factuur wordt nauwgezet gecontroleerd

Een factuur moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam
  • IBAN
  • Datum
  • E-mailadres
  • Gedetailleerde beschrijving van de onkostenpost(en)
  • Bonnen
  • Voor reiskosten de afstand, de genomen weg indien niet de meest logische, de datum
  • Waarom?